ODDĚLENÍ RADIOFARMAK


Adresa:  Ústav jaderné fyziky AVČR, Oddělení radiofarmak, 250 68 Řež
Telefon: 02 6617 3253 nebo 02 6617 1111 (ústředna)
Fax:      02 2094 1130
E-mail:  orf@ujf.cas.cz


Webmaster, March 10, 1999English